Başlangıç » Nedir » Hukukun yazılı kaynakları

Hukukun yazılı kaynakları

Posted by: Faruk ŞENEL 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Hukukun yazılı kaynakları Hukuk
Yazılı kaynakların hiçbiri kendisinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz. Örneğin, tüzükler kanunlara aykırı olamaz. Kanunlar, Anayasa aykırı olamazlar. Buna, Anayasanın üstünlüğü ilkesi denir.
Kanunlar: Türkiye Büyük Millet Meclisince (Yasama Organınca) yazılı biçimde, kanun adı altında, sürekli olarak uygulanmak üzere çıkarılan, genel ve soyut nitelikte olan hukuk kurallarına kanun denir.
Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu yetki devredilemez.
Kanunlar, T.B.M.M'de milletvekilleri tarafından kabul edilir. TBMM'de kabul edilen kanunlar, 15 gün içinde Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazete'de yayınlanır.
Hukukta adı kanun olmamakla birlikte, kanun gücünde olan yazılı hukuk kaynakları da vardır. Bunlar, uluslar arası antlaşmalar ve Kanun hükmünde kararnamelerdir.
Uluslararası antlaşmalar: Bu çeşit antlaşmalar, hükümet tarafından imzalanıp, TBMM tarafından onaylanır. Uluslar arası antlaşmalar imzalandığı andan itibaren kanun gücündedir.
Kanun Hükmünde Kararname: TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümet tarafından kanun hükmünde kararname çıkarılabilir. Bunlar yayınlandığında yürürlüğe girer, aynı gün TBMM' nin onayına sunulur.
Yasa (Kanun) çıkarmak çok zaman alır, ayrıca toplumu, değişen koşullara kısa sürede uydurma gibi etkenler sayılabilir.
Tüzükler: Yasaların emrettiği durumları düzenlemek için çıkarılır. Anayasa'ya göre, Danıştayın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılır. Resmi Gazete'de yayınlanır.
Yönetmelikler: Kanunların ve Tüzüklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren metinlerdir (Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından düzenlenebilirler).
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-03-17