Başlangıç » Nedir » Hukukun yazısız kaynakları

Hukukun yazısız kaynakları

Posted by: Faruk ŞENEL 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Hukukun yazısız kaynakları Hukuk
Günümüzde yazılı hukuk kaynakları uygulamada öncelikle geçerlidir. Yazılı kaynakların olmadığı durumlarda örf ve adetler de hukuk kaynağı olarak değerlendirilir. Ancak, örf ve adetlerin; hukuk kuralı olarak değerlendirilebilmesi için şu şartlar aranmalıdır:
Süreklilik: Örf ve adet sürekli olmalıdır.
Genel inanç: Halk tarafından benimsenmelidir.
Devlet Desteği: Yaptırım gücünü devletten almalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-03-17