Başlangıç » Nedir » Hz Muhammed(s.a.v.)'in Hicreti

Hz Muhammed(s.a.v.)'in Hicreti

Posted by: Sedat Aslan 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Hz Muhammed(s.a.v.)'in Hicreti İlahiyat
Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ görevini üç yıl gizli olarak yaptı. Sonra daveti aleni olarak yapmaya başlayınca putperest Mekkelilerin tepkileri ve şiddeti de arttı. Müşrikler yeni Müslüman olmuş müminlere baskı, zulüm ve işkence yaptılar. Bunda özellikle fakir ve kimsesiz Müslümanları seçtiler. Ebu cehil tarafından öldürülen Yasir'in karısı Sümeyye de İslam için canını veren ilk şehit oldu.
Mekke'de Müslümanların sayısı hızla artmaya başlamış, bu sayı Hz. Ömer'in de Müslüman olmasıyla kırkı bulmuştu. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuyla Müslümanlar Kabe'de açıktan namaz kılmaya başladılar.
Müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hale gelince Müslümanların bir kısmı geçici olarak Habeşistan'a göç ettiler. Hz. Peygamber bütün güçlüklere rağmen Mekke'de kalıp tebliğ'e devam etti. Müşrikler O'nu ve Müslümanları yıldırmak için Mekke'de Müslümanlara yönelik boykot uyguladılar. Bununla Müslümanları İslam'dan vazgeçirip Hz. Muhammed (s.a.v.)'i yalnız bırakarak yıldırmayı düşündüler. Ancak İslam hızla yayılmaya devam ediyordu.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'i Mekke'de müşriklere karşı amcası Ebu Talip korumakta, Hz. Hatice de her türlü sıkıntıda maddi ve manevi olarak ona destek olmaktaydı. Bu iki insanın İslam'ın 10. yılında peş peşe ölmeleri peygamberimizi çok üzmüştü. Artık onu koruyacak bir akraba desteği de yoktu.
Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam'ı tebliğ etmek ve bunun için de kendisine destek bulmak amacıyla yeni arayışlara girdi. Bunun için önce Taif'e gitti, fakat oldukça kötü karşılandı. Sonra Mekke'ye civardan gelen kabilelerle görüştü. Bunlardan biri de Medine'den gelen Evs Kabilesi mensuplarıydı. Bunlar peygamberi Akabe kayalıklarında iki defa dinledikten sonra Müslüman olmuş peygamberi de Medine'ye davet etmişlerdi. O'nu her durumda koruyacaklarına da söz vermişlerdi.
Mekkeli müşrikler de Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini artırmışlardı. Yüce Allah'ın Müslümanlara izin vermesiyle, Müslümanlar sahip oldukları malları da geride bırakarak Medine'ye hicret ettiler.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20