Başlangıç » Nedir » Hz. Ömer zamanında idari, askeri, mali ve adli alanlarda yapılan yenilikler nelerdir?

Hz. Ömer zamanında idari, askeri, mali ve adli alanlarda yapılan yenilikler nelerdir?

Posted by: Göknur ÇELİK 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Hz. Ömer zamanında idari, askeri, mali ve adli alanlarda yapılan yenilikler nelerdir? Tarih
İdari olarak fethedilen bölgeler büyük illere ayrılmıştır. Buralara valiler tayin edilmiştir.
Beytü’l-mal adıyla devlet hazinesi kurulmuş, vergi sistemli hale getirilmiştir.
Askeri ve mali işlere bakmak üzere divan kurulmuştur.
Madeni para bastırılmış, devletin mali işleri için defter tutulmuştur.
İlk adli teşkilat kurulmuş, mahkemelere kadılar tayin edilmiştir.
Sınır bölgelerinde askeri amaçlı “ordugah şehirleri” kurulmuştur.
Askeri ikta sisteminin temelleri atılmıştır.
Askeri posta teşkilatı kurulmuştur.2010-05-04
 • Anna

  Peki niçin yapma gereği duymuştur?

  • Elsa

   Ben de merak ettim şimdi

 • Elsa

  Acaba niçin yapma gereği duydu

 • Aras Kura

  Halife Ebubekir döneminde, zekat ve cizye toplama konusunda sıkıntılar baş göstermişti. Bazı Arap kabileleri vergi vermemek için artık Müslüman olmadıklarını ifade etti. Bu duruma irtidad hareketleri adı verilir. Bir kısım Müslüman ise zorlama ile zekat vermeyeceklerini söyledi. Bunlara da mürteci (gerici) adı verilir. Bu iki grupla savaşmak ve düzenli olarak vergi toplamak için askeri ve idari teşkilatlanmanın gerekliliği ortaya çıktı. Ayrıca, Halife Ömer döneminde İslam devletinin İran, Irak ve Suriye’yi fethedilmesinin getirdiği kaçınılmaz bir gereklilik de askeri ve idari teşkilatlanma olmuştur.

 • Dradpool

  Allah-u akbar