Başlangıç » Nedir » İhbar tazminatı için önemli uyarılar

İhbar tazminatı için önemli uyarılar

Posted by: Ne Nedir 12 Ekim 2011 Yorum Yaz

İhbar tazminatı için önemli uyarılar İnsan Kaynakları
Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. Belirsiz süreli işlerde işçi veya işveren;
·         6 aydan az süren iş ilişkisinde en az 2 hafta önce,
·         6 ay – 1,5 yıl arası süren iş ilişkisinde 4 hafta önce,
·         1,5 yıl – 3 yıl arası süren iş ilişkisinde 6 hafta önce ve
·         3 yıldan fazla süren iş ilişkisinde 8 hafta önce işçi işi bırakacağı, işverense işten çıkaracağı bilgisini karşı tarafa iletmesi gerekir. Aksi halde bu sürelere uymayan taraf (ister işçi olsun ister işveren) karşı tarafa bildirim süresi tutarındaki ücreti ödemek zorundadır.
Çalışana ihbar süresince iş arama izni
2-4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren, çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
Kaynak: Sgkbilgi.net web sitesindeki yayımlanan “Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilme Şartları” konulu yazıdan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 27/06/2011).


2011-10-12