Başlangıç » Nedir » İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki mesafe sınırlamasına ilişkin uygulama hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki mesafe sınırlamasına ilişkin uygulama hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

Posted by: Ne Nedir 19 Ağustos 2011 Yorum Yaz

İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki mesafe sınırlamasına ilişkin uygulama hangi kurum tarafından yürütülmektedir? Organizasyon Yöneticilik
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. Maddesi ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkarılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45. Maddesi gereğince; iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasında, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometre mesafe olması gerekmektedir.
İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki mesafeye ilişkin uygulama Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülmemektedir.
Anılan Yönetmelik hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürütülmektedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/04/2005 tarih ve  473/6 no.lu Kurul Kararında;  İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki mesafeye ilişkin uygulamanın;
      Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, ilgili belediye başkanlıkları tarafından,
      Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, ilgili valiliklerce,
yerine getirileceği belirtilmektedir.
Kaynak: www.kgm.gov.tr adresinde “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-08-19