12 Temmuz 2010

İlaçlar ve vitamin

Beslenme
Beslenme

Antibiyotikler, kortikosteroidler, ülser ve konvülziyonlara (konvülsiyon: genel­likle beyindeki bir soruna ya da bir nöro­lojik etkene bağlı olarak vücutta ya da kol ve bacaklarda gerçekleşen şiddetli tit­reme ve sarsılmalar) karşı kullanılan ilaç­lar, laksatif (bağırsak çalıştırıcı) ilaçlar, diüretikler, doğum kontrol ilaçları, iştah kaybına, kusma ve ishale yol açan ilaçlar, bağırsak florasını etkileyen ilaçlar, vita­minlerin emilimini engelliyor. Kullanılan ilacın türü ve kullanıldığı süre de göz önünde bulundurularak, bu tür durum­larda ek vitamin alınması ihmal edilme­meli. Örneğin, kanser tedavisinde kulla­nılan ilaçların iştah kaybına yol açarak gıda alınmasına engel olmasının yanında sindirim kanalından vitaminlerin normal emilimini de etkilediği bilinmekte. Laksa­tif ilaçlar gıdalarla birlikte vitaminlerin de sindirim kanalından çok çabuk uzak­laşmasına yol açar; vitaminlerin bağırsak­lardan emilmesine engel olur. Kolesterol düşürücü ilaçlar da yağda eriyen vita­minlerin emilimlerine engel olur.

Kaynak: Prof. Dr. Cemil Çelik (TÜBİTAK Başkan Danışmanı), “Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri – Vitaminler”,  Bilim ve Teknik, Mart 2005. 

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...