Başlangıç » Nedir » İlaçların uygulama şekilleri

İlaçların uygulama şekilleri

Posted by: Ne Nedir 18 Mart 2010 Yorum Yaz

İlaçların uygulama şekilleri Farmakoloji
Aktif maddelerin hasta tarafından kolaylıkla alınabilmesi için eksipiyanlarla (taşıyıcı) karıştırılarak belirli farmasötik şekiller haline sokulacağından daha önce söz etmiştik. Bu ilaç şekilleri 3 gruba ayrılabilir:
· Majistral ilaçlar
Ofisinal İlaçlar
Spesiyaliteler
Majistral ilaçların bileşimi ve farmosötik şekli hekim tarafından ve her hasta için ayrı olarak tayin edilir ve eczanelerde hazırlanır.
Ofisinal ilaçlar farmakopedeki formüllere göre, hekimin belirttiği miktarda yapılırlar.
Spesiyaliteler (Tıbbi müstahzarlar) ise teknik kurallara uygun olarak sabit şekilde yapılarak özel bir ad altında ticarete çıkarılan farmasötik şekillerdir.
Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör: Prof. Dr. Melih Erdoğan; “Farmakoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 494, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 223, 1996.2010-03-18