Başlangıç » Nedir » İnformal değerlendirme nedir?

İnformal değerlendirme nedir?

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

İnformal değerlendirme nedir? Özel Eğitim
İnformal değerlendirme öğrencilerin çeşitli öğretim alanlarındaki (örneğin, okuma, matematik, özbakım becerileri, vb.) işlevde bulunma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Belirlenen işlevde bulunma düzeyleri, bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanmasına hizmet eder.
Kaynak: Doç. Dr. Gönül Kırcaali-İftar, Editör: Prof. Dr. Süleyman Eripek, “Özel Eğitim”, Ünite-1, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1018, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 561, ISBN 975-492-767-7, 1998.2010-06-04