18 Temmuz 2011

İnovasyon yönetimi

Eğitim
Eğitim

· “Deha %1 ilham, %99 terdir” Thomas Edison

· “İnovasyon sürecini ölçmeye kalkmak performansı tamamen öldürecektir” Eric Schmidt, GOOGLE

· “İnovasyonun çoğu anti-6 Sigma’dır, yüksek bir dağılım tercih edilmelidir” Tim Brown, IDEO

· “Tutku ve vizyon sürecin sadece %20’sidir, operasyonel mükemmeliyet inovasyonun ana sağlayıcısıdır.” Jeffrey Immelt, GE

· “Yaratıcılık inovasyonun belki de %2’sidir. Kayda değmeyecek bu kısım firmanın dışından da alınabilir.” Larry Keeley, DOBLIN

· “Pekçok insanın düşündüğü gibi inovasyon kestirilemez bir olgu değildir. Bir tarif kitabı henüz yok ancak oraya çok yakınız”. Prof. Clayton Christensen, Harvard Business School.

Kaynak: Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...