Başlangıç » Nedir » İnovasyon yönetimi

İnovasyon yönetimi

Posted by: Ne Nedir 18 Temmuz 2011 Yorum Yaz

İnovasyon yönetimi Eğitim Teknoloji
·         “Deha %1 ilham, %99 terdir” Thomas Edison
·         “İnovasyon sürecini ölçmeye kalkmak performansı tamamen öldürecektir” Eric Schmidt, GOOGLE
·         “İnovasyonun çoğu anti-6 Sigma’dır, yüksek bir dağılım tercih edilmelidir” Tim Brown, IDEO
·         “Tutku ve vizyon sürecin sadece %20’sidir, operasyonel mükemmeliyet inovasyonun ana sağlayıcısıdır.” Jeffrey Immelt, GE
·         “Yaratıcılık inovasyonun belki de %2’sidir. Kayda değmeyecek bu kısım firmanın dışından da alınabilir.” Larry Keeley, DOBLIN
·         “Pekçok insanın düşündüğü gibi inovasyon kestirilemez bir olgu değildir. Bir tarif kitabı henüz yok ancak oraya çok yakınız”. Prof. Clayton Christensen, Harvard Business School.
Kaynak: Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).2011-07-18