20 Mart 2010

İnsan bilimleri nedir?

Felsefe
Felsefe
İnsan ve onun etkinliklerinin araştırılmasını amaç edinen, bunun için de diğer bilimlerin metotlarının yanında anlama ve sezgiye ağırlık veren bilimlerdir (Sosyoloji, psikoloji, etnoloji, antropoloji, tarih gibi). İnsan bilimleri, konusu doğa olayları gibi sürekli tekrar eden ve böylece de genel yasalara ulaşılamayan olgu ve olaylar olmadığı için, genel yasalara ulaşmaz. Bunun yerine, insan etkinliklerini anlama ön plana geçer. Bununla birlikte belgelere ya da kendine has yöntemlere dayandığı için bilimsel bir bilgidir ve birtakım genellemelere ulaşır.
[Not: Psikoloji her ne kadar doğa bilimleri gibi deney ve gözlem metotlarıyla sebep-sonuç ilişkileri kursa da, konusu olan olaylar hep aynı şekilde tekrar edici bir özelliğe sahip değildir, bu yüzden de genel yasalara ulaşmaz, sadece genellemeler yapar. Örneğin, fizikte E=m.c² formülü genel bir yasa kabul edilebilirken, öğrenme, duyum, algı gibi faaliyetlerde bu tür bir formül ortaya konulamaz, ancak sözgelimi öğrenmede nelerin etkili olabileceği türünde genellemelere ulaşılır.]
Share

Beğenebilirsiniz...