Başlangıç » Nedir » İnsan hakları kavramının anlamı nedir?

İnsan hakları kavramının anlamı nedir?

Posted by: Sedat Aslan 13 Mart 2010 Yorum Yaz

İnsan hakları kavramının anlamı nedir? İlahiyat
İnsan hakları bütün insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır.
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve insanı insan yapan bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerinin korunması, insan haklarının temelini oluşturur.
İnsanların sahip oldukları haklar üç grupta toplanabilir:
Birincisi: İnsanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar. Yaşamak, inanmak, özgürlük, eşitlik, güvenlik vb. haklar.
İkincisi: Yaşadığı ülkenin vatandaşı olmakla sahip olduğu haklar. Beslenme, eğitim, sağlık, çalışma, seçme ve seçilme gibi haklar.
Üçüncüsü ise: Vatandaş ve devletin ortak sorumluluk ve ödevleri arasında yer alan haklardır. Çevreyi koruma, barışı sağlama ve dayanışma bu tür haklardandır.
İnsanların insanca yaşayabilmesi için bu haklara saygı duyulup korunması gerekir. Bu durum insanları daha mutlu eder ve toplumsal barışa katkı sağlar. İnsan haklarına gereken önem verilmeli ve herkesin bu haklardan yararlanması sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle insanın kendi haklarına sahip çıkma bilincinde olması ve başkalarının haklarına da saygı göstermesi gerekir. İnsan haklarını evrensel ilkeler olarak görmeli ve korumalı, aksi takdirde sadece belli bir azınlığa ya da bir ulusa ait haklar olarak kalır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-03-13