Başlangıç » Nedir » İnsan Kaynakları bilgi sisteminde bulunması gereken faaliyetler nelerdir?

İnsan Kaynakları bilgi sisteminde bulunması gereken faaliyetler nelerdir?

Posted by: UBilişim 25 Mart 2010 Yorum Yaz

İnsan Kaynakları bilgi sisteminde bulunması gereken faaliyetler nelerdir? Bilişim
İnsan Kaynakları bilgi sisteminde bulunması gereken İnsan Kaynakları faaliyetleri aşağıda
sıralanmıştır (Kaynak vd, 1996, s.492);
Personel özlük bilgileri,
Eğitim bilgileri,
Ücret bilgileri,
İş deneyimine ilişkin bilgiler,
İletişim bilgileri,
Personel bulma sürecine ilişkin bilgiler,
Performans değerlendirme bilgileri,
Çalışma sürecine ait bilgiler,
Sendika bilgileri,
Sağlık ve kaza bilgileri,
İşgücü piyasası ile ilgili bilgiler,
İşten ayrılma bilgileri.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Asım Saldamlı, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 2008.


2010-03-25