Başlangıç » Nedir » İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Teknolojisinin Kullanımı Nasıldır?

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Teknolojisinin Kullanımı Nasıldır?

Posted by: UBilişim 25 Mart 2010 Yorum Yaz

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Teknolojisinin Kullanımı Nasıldır? Bilişim
Teknolojik araç ve imkanların kullanımı; yüksek rekabet ortamında insan kaynağından aldığı güçle ayakta kalma çabasında olan işletmeler açısından kritik öneme sahiptir. İşletmeler, işgücü ihtiyaçlarını belirlerken İnsan Kaynakları analizine ilk olarak örgütteki mevcut iş gücü ile mevcut işlerin envanteri ile başlanır. Bu konuda bilgisayarlardan yararlanılır. Bu sayede daha etkin bir envanter çalışması ve gerekli analizler yapılabilir (Bingöl, 2005, s.118). Hazırlanacak analiz formu ile yapılacak iş analizi, iş tanımı, iş spesifikasyonlarının hazırlanmasına temel oluşturur. İş tanımı, işin ne istediğini belirler, bir başka deyişle işin profilidir. İş spesifikasyonu ise, tanımlanan işte başarılı olabilmek için çalışanın sahip olması gereken nitelikleri ifade eder. Bu durumda adayın fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve davranışsal gereklerinin belirlenmesi gerekir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve duyurulması, hem
işe alım uygulamalarında aday havuzuna alınacak adayların seçilmesi hem de sonrasında aday veri tabanı üzerinde sorgulama ve filtreleme yaparken kullanılacak kriterlerin doğru belirlenmesi için önem taşımaktadır.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Asım Saldamlı, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 2008 .2010-03-25