Başlangıç » Nedir » İnsan kaynaklarında bilgi sisteminin önemi nedir?

İnsan kaynaklarında bilgi sisteminin önemi nedir?

Posted by: UBilişim 25 Mart 2010 Yorum Yaz

İnsan kaynaklarında bilgi sisteminin önemi nedir? Bilişim
Son yıllarda önem kazanmaya başlayan bilgi sistemleri İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel işlevleri arasında değerlendirilmektedir. İnsan kaynakları bilgi sistemi (İKBS); bir organizasyonun kendi İnsan Kaynakları, personel faaliyetleri ve organizasyonel bölüm ve özellikleri ile ilgili gereksinimi olan verilerin toplanması, saklanması, korunması, güncelleştirilmesi ve analiz edilerek çeşitli raporların hazırlanmasını sağlayan bir süreçtir. Bu sistem, İnsan Kaynakları’nın öncelikli amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araçtır. İnsan Kaynakları bilgi sistemi; personel faaliyetlerinin başarıya olan etkisini, tehlikeli durumlarda yapılacakların belirlenmesini veya İnsan Kaynakları alanında daha iyi karar vermeye katkıda bulunmak için gerekenleri değerlendirecek karşılaştırmalı verileri içerir. İnsan Kaynakları’nın her işlevi, sistemde kendine ait özel bir yere sahiptir (Tonus, 2002, s.24).
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Asım Saldamlı, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 2008 .2010-03-25