Başlangıç » Nedir » İnsan kaynaklarının endüstri ilişkileri nasıldır?

İnsan kaynaklarının endüstri ilişkileri nasıldır?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

İnsan kaynaklarının endüstri ilişkileri nasıldır? İnsan Kaynakları
Endüstri ilişkileri kavramı, geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. Dar anlamda endüstri ilişkisi; endüstri sektöründe çalışanların çalışma koşullarının belirlenmesidir. Geniş anlamda ise, tüm ücretli çalışanların çalışma şartlarının belirlenmesidir. Endüstri ilişkileri; çalışan-işveren arasındaki ilişkiler olan bireysel ilişkileri, çalışan sendikaları ile işveren sendikaları arasındaki toplu ilişkileri ve kamu kuruluşlarının düzenlemelerini içermektedir (Koray, 1992, s.25). Başka bir ifadeyle endüstri ilişkileri; iş ilişkilerinin içeriği ve düzenlenmesi ile fiziksel kaynakların ve İnsan Kaynaklarının kullanımı ve dağılımını etkileyen, işgücünün, işletme ve hükümetlerin stratejik tercihlerine ve kolektif eylemlerine bağlı olan, çatışma, işbirliği ve karşılıklı güç ilişkileri bağlamında incelenmesi gereken bir çalışma alanıdır (Erdut, 2002, s.16-17). Günümüzde hem işverenlerin hem de çalışanların temsilcileri genellikle sendikalar olmaktadır (Güven, 2001, s.105).
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Asım Saldamlı, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 2008 .


2010-03-13