Başlangıç » Nedir » İnsan vücudu ve hareketleri bağlamında “Eklem hareketlerinin boyutları”

İnsan vücudu ve hareketleri bağlamında “Eklem hareketlerinin boyutları”

Posted by: Ne Nedir 30 Ağustos 2011 Yorum Yaz

İnsan vücudu ve hareketleri bağlamında “Eklem hareketlerinin boyutları” Ergonomi
·         Ayakta duran bir insanın kolları yana sarkık ve el ayası da vücuduna dönük duruşta, kolunu yandan omuz yüksekliğine kaldırması abdüksiyon,
·         Yana kaldırılmış kolun aşağı indirilerek gövdeye yaklaştırılması addüksiyon olarak ifade edilir.
·         Kolun omuz yüksekliğinin üstünde açısal bir hareket yapması elevasyon olarak tanımlanır.
·         Kolun önden omuz yüksekliğine kaldırılması fleksiyon ve
·         Aksi doğrultuda hareketi ise ekstansiyon olarak bilinir.
·         Aslında her türlü bükme hareketi fleksiyon, germe hareketi ise ekstansiyondur.
·         Eklemlerdeki germe hareketi zorlanarak yapılıyorsa buna hiperekstansiyon denir.
·         Başın boyun arkası eklemlerini çalıştırarak, sağa veya sola döndürülmesi rotasyon,
·         Boynun öne bükülmesi ise fleksiyondur.
·         El bileğinin bükülmesi ile avuç içi doğrultusunda bükülmesi palmer fleksiyon,
·         Aksi yönde ve elin sırt kısmına doğru bükülmesi ise dorsifleksiyon terimi ile ifade edilir.
·         Alt kolun kendi ekseni etrafında döndürülerek, avuç içinin yukarıya döndürülmesi supinasyon ve
·         Aynı eksen etrafında döndürülerek avuç içinin aşağıya bakacak şekilde çevrilmesi pronasyon olarak bilinir.
Kaynak:Prof.Dr.Velittin Kalınkara’nın “Ergonomi” sunumundan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 12/06/2011).2011-08-30