Başlangıç » Nedir » İnsanın anlam arayışı ve din

İnsanın anlam arayışı ve din

Posted by: Sedat Aslan 9 Şubat 2011 Yorum Yaz

İnsanın anlam arayışı ve din İlahiyat
Din insanın anlam arayışına cevaptır. “Adem'e isimlerin öğretilmesinin anlamı insanın anlam arayışına verilen cevaptır aslında. İnsan, Allah'ı doğru anladığı sürece ona nispetle kendini anlamlandırır. Eğer yanlış bir Allah telakkisi varsa insanın kendini Allah-evren, Allah-insan ilişkilerini de doğru kuramaz.
Kaynak: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yaşar Düzenli’nin Araştırma ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen “İnsan'ın Anlam Arayışı” başlıklı konferansından derlenmiştir (Tarih: 07/02/2011, Milli Gazeteden alıntıdır).2011-02-09