Başlangıç » Nedir » İnsanın yapısına ilişkin temel tanım ve terimler nelerdir?

İnsanın yapısına ilişkin temel tanım ve terimler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 22 Nisan 2010 Yorum Yaz

İnsanın yapısına ilişkin temel tanım ve terimler nelerdir? Tıp
Vücut, yer ve komşuluk tanımlamaları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemlidir. Bu bölgeler şunlardır:
Regio capitis: Baş bölgesi
Regio facialis: Yüz bölgesi
Regio pectoralis: Pektoral bölge, göğüs ön yüz bölgesi.
Regio abdominalis: Karın bölgesi, daha çok karın ön duvar bölgesi anlaşılır.
Regio epigastrica: Epigastrik bölge, karın boşluğunun en üst kısmı. Göğüs kemiğinin alt kısmı.
Regio hypogastrica: Hipogastrik bölge, göbeğin alt kısmı.
Regio hypochondriaca: Hipokondrik bölge, karının sağ ve sol yanlarındaki kısım.
Regio umbilicalis: Umblikal bölge, göbek bölgesi
Regio pubica: Pubik bölge, çatı kemiğinin üstündeki kısım.
Regio inguinalis: İnguinal bölge, kasık bölgesi
Regio perinealis: Perinal bölge
Regio dorsalis: Karın ve göğüs boşluklarının arka duvar bölgesi. Üst kısımlarına sırt denir.
Regio glutealis: Gluteal bölge, kalça bölgesi
Regio deltoidea: Omuz bölgesi
Canalis inguinalis: Kasık kanalı, inguinal kanal
Thorax: Göğüs boşluğu
Abdomen: Karın boşluğu
Axilla: Koltuk altı çukurluğu
Brachium: Kol
Antebrachium: Ön kol.
Cubitus: Dirsek.
Olecranon, ancon: Dirsek.
Fossa cubiti: Dirsek ekleminin önündeki sığ çukurluk.
Manus: El
Carpus: El bileği.
Metacarpus: El taraği.
Digitus: Parmak
Dactylus: Parmak
Pelvis: İki kalça kemiği ile sağrı arasındaki boşluk. Karın boşluğunun devamıdır.
Femur: Uyluk. Femoral bölge, kalça ile diz arasındaki kısım.
Genus: Diz.
Fossa poplitea: Diz ardı çukurluğu.
Crus: Bacak.
Pes, pedis: Ayak.
Podos: Ayak.
Tarsus: Ayak bileği.
Metatarsus: Ayak tarağı.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-22