Başlangıç » Nedir » İntifa hakkı nedir?

İntifa hakkı nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Ekim 2010 Yorum Yaz

İntifa hakkı nedir? Emlak İnşaat
Taşınır ya da taşınmaz mal veya bir yetenek, özellik, üstünlüğün (mamelek) üzerinde kurulmuş bulunan faydalanma hakkıdır. Bu hakkın içine ilgili eşya veya malın her türlü çıktısı ve getirilerinden faydalanma girmektedir. İntifa hakkı, taşınır mallar ve alacaklar üzerinde bir sözleşme ile taşınırın intifa sahibine teslimi ve alacağın devri ile; taşınmazlar üzerinde ise ilgili taşınmazın intifa hakkının tapu siciline kayıt ve tesciliyle kurulur. İntifa hakkı sahibi, ilgili konu veya madde üzerinde zilyetlik, kullanma, yararlanma ve idare hakkına sahiptir.
Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003.2010-10-03