Başlangıç » Nedir » İntranet nedir?

İntranet nedir?

Posted by: UBilişim 25 Mart 2010 Yorum Yaz

İntranet nedir? Bilişim
İntranetler, şirket çalışanlarına en ideal bilgiye ulaşma aracı sunan, şirket çalışma
ağlarının üzerine kurulmuş olan işletme içi bilgi paylaşımına olanak veren web
tabanlı yapılardır. Genellikle intranetlerde bulundurulan dokümanlar, firma politik
kararları, insan kaynakları prosedürleri, teknik el kitapları, fiyat listeleri, kataloglar
vb. bilgileri içeren dokümanlardır. Dar bir çerçevede İntranet nedir sorusunun yanıtı
“kurum içi internet” olarak verebiliriz (Şentürk, 1998, s. 246).
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Asım Saldamlı, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 2008 .2010-03-25