6 Ocak 2010

IOPC Fona kimler katkı sağlar?

FUND 92 ile 150 bin tonun üzerinde petrol ithal eden şirketlerin katkıları ile oluşturulan Fon, CLC Sözleşmesi ile belirtilen limitlere kadar tazmin edilemeyen zararları karşılamaktadır. Yani IOPC FUND’92 Sözleşmesinin amacı, 1992 Hukuki Sorumluluk sözleşmesince (CLC’92) karşılanabilecek korumanın yetersiz olduğu durumlarda petrol kirliliğinin tazminin sağlanmasıdır. FUND’92 Sözleşmesinin 10.1 maddesi gereğince taraf olan ülkelerde, deniz yoluyla yıllık 150 bin tonun üzerinde ‘Katkıda Bulunulan Petrol’ (Contributing oil) olarak tanımlanan petrol ürünlerini alan kamu ve özel kuruluşlar ile şahısların, Fon’a belli miktar katkı payı ödemeleri gerekmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...