19 Temmuz 2011

İş modeli inovasyonu

Eğitim
Eğitim

Dünya teknolojik olarak bakıldığında oldukça yenilikçi ancak iş planı olarak yenilik yapmak yeteneğinden tamamen yoksun firmalar ile dolu”. Prof. Clayton Christensen – Harvard Business School

“Başarılı olan genç firmaların %60’ı bu süreçte iş modellerini geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır”. “ABD ile AB arasındaki inovasyon performans farkının temel bileşeni organizasyonel inovasyondur”. AB Komisyonu

Kaynak: Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...