Başlangıç » Nedir » İş modeli inovasyonu

İş modeli inovasyonu

Posted by: Ne Nedir 19 Temmuz 2011 Yorum Yaz

İş modeli inovasyonu Eğitim Teknoloji
Dünya teknolojik olarak bakıldığında oldukça yenilikçi ancak iş planı olarak yenilik yapmak yeteneğinden tamamen yoksun firmalar ile dolu”. Prof. Clayton Christensen – Harvard Business School
“Başarılı olan genç firmaların %60’ı bu süreçte iş modellerini geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır”. “ABD ile AB arasındaki inovasyon performans farkının temel bileşeni organizasyonel inovasyondur”. AB Komisyonu
Kaynak: Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).2011-07-19