Başlangıç » Nedir » İslam dininde hısım ve akrabalarla ilgili öğütler

İslam dininde hısım ve akrabalarla ilgili öğütler

Posted by: Sedat Aslan 13 Mart 2010 Yorum Yaz

İslam dininde hısım ve akrabalarla ilgili öğütler İlahiyat
Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin bir parçasıdır. Akrabalar sık sık ziyaret edilmeli, uzakta olanları ise hiç değilse telefonla aranıp halleri hatırları sorulmalıdır. Yardıma muhtaç olanların ihtiyaçları giderilmeli, bayram gibi özel günlerde ziyaret edilip gönülleri alınmalıdır. İslam kültüründe akraba ziyareti sıla-i rahim olarak da adlandırılır. Kur'an-ı Kerim hısım ve akrabalık üzerinde önemle durmuştur. Bu ayetlerden bazılarını belirtelim
“..Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir” (Bakara suresi, 177. ayet).
“De ki: Maldan harcadığınız şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır” (Bakara suresi, 215. ayet).
“Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının” (Nisa suresi, 1.ayet).
“Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” (Nahl suresi, 90. ayet).
“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma” (İsra suresi, 26. ayet).
Görüldüğü gibi Allah, akrabamızı her hususta görüp gözetmemizi öğütlemektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşantısında, akraba ziyaretlerini, onlara yardım etmeyi benimsemiş ve bizlere de örnek olmuştur. O da akrabalık hak ve ilişkileri hususunda şunları beyan etmiştir:
“Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez” (Riyazüs Salihin c1, s 370)
“Aralarında akrabası ile ilgisini kesen kimseler bulunan topluma rahmet inmez” (Seçme hadisler, s208).
Görüldüğü üzere gerek Kur'an gerekse, Hz. Muhammed (s.a.v.) akraba ile olan ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini bize tafsilatlı olarak açıklamaktadır. İnsanlar bu öğütlere kulak verirlerse, aileler arasında sevgi ve saygı oluşur ve gelişir. Aksi taktirde en yakınlarımızla bile yabancılaşmaktan kurtulamayız.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-13