Başlangıç » Nedir » İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Vahyin Yeri”

İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Vahyin Yeri”

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Vahyin Yeri” İlahiyat
Vahiy; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak vahiy, Allah'ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir.
Vahiy, üç şekilde gelir:
1. Allah, dilediklerini peygamberin kalbine doğrudan doğruya çok çabuk bir şekilde yerleştirir.
2. Perde arkasından gelen vahyi, peygamberin duyması şeklinde gerçekleşir.
3. Cebrail meleğin peygamberlere doğrudan getirdiği vahiydir. Vahiy denince akla bu şekli gelir. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi de Cebrail aracılığıyla gelen vahiyle gerçekleşmiştir.
Vahyeden taraf olan Allah, vahyedilen kişiyi ve tüm evreni yaratan varlıktır. Her şeyi yoktan var etmiş ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarlamıştır. Onun “ilim” sıfatı vardır. Mutlak bilendir. Sınırsız ve âletsiz, her şeyi bilir. Gönüllerde olanı da, gizli olanı da bilir. Onun bilgisi dışında, evrende hiçbir şey olamaz. Bu yüzden vahiy bilgisi en doğru, en kesin bilgidir: “Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab'ı okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabb'inden hak gelmiştir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma! Sakın Allah'ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun” (Yûnus suresi, 94-95. ayetler).
Vahiy, doğru bilginin kaynağı olması yanında, insanın edindiği bilgilerin de ilk kaynağıdır: “Allah, Âdem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti…” (Bakara suresi, 31. ayet). “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir” (Alâk suresi, 4-5. ayetler). Vahiy bilgisinde sadece inanç, ibadet ve ahlâk konuları yoktur. Günlük ilişkilerimizi ve toplumsal hayatımızı düzenleyen, geçmiş peygamber ve milletlerin hayatlarını ibretlik yönleriyle anlatan bilgiler de vardır. Vahiy bilgisi, yalan veya yanlış söylemesi asla mümkün olmayan bir varlıktan, Allah'tan gelmiştir ki, bize düşen bu bilgilere şüphe duymadan inanmaktır: “Gerçek, ancak Rabb'indendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın” (Bakara suresi, 147. ayet).
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12