Başlangıç » Nedir » İslam'da bir konunun bilimsel araştırması nasıl yapılır?

İslam'da bir konunun bilimsel araştırması nasıl yapılır?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

İslam'da bir konunun bilimsel araştırması nasıl yapılır? İlahiyat
Konuları araştırırken öncelikle tarafsız (objektif) olmak gereklidir. Konu ile ilgili tüm kaynaklar taranmalı ve konunun genel çerçevesi çıkarılmalıdır. Kaynaklar bir bütünlük içinde incelenerek hükümler konulmalıdır. Konular, öncelikle dinimizin birinci kaynağı olan Kur'an'ı Kerim'den; sonra ikinci kaynağı olan sünnet'ten (peygamberimizin söz ve davranışlarından) araştırılmalıdır. Kur'an ve sünnete göre yazılmış olan fıkıh (İslam hukuku) kitaplarından da yararlanılmalıdır. Konu ile ilgili güvenilir eski kaynaklardan ve günümüze ait ve özellikle resmi kurumların yayını olan güvenli kitaplardan istifade edilmelidir. Bu saydığımız her kaynak türünün kendi bilimsel usûlü (metodolojisi) olduğu unutulmamalıdır. Tefsir usûlü (metodolojisi), hadis usûlü ve fıkıh usûlü gibi.
Örneğin tefsirde bir konu araştırırken konu ile ilgili tüm ayetlerin ele alınarak bir bütünlük içinde incelenmesi gerekir. Her âyetin iniş sebebiyle beraber, öncesindeki ve sonrasındaki âyetler de araştırılmalıdır. Orijinal Arapça metindeki dil, her yönden irdelenmeli, dilin inceliklerine vâkıf olunmalıdır. En az birkaç tefsirden konuya bakılmalı, yorumlar okunmalıdır. Benzer titiz çalışmalar, hadisler için de, fıkıh için de kendi usûlüne göre yapılmalıdır. Bu çalışmalar sonunda konu bilimsel olarak araştırılmış ve öğrenilmiş olabilir. Böyle ilmi bir çalışma Allah katında çok değerlidir ve ibadet sayılan bir davranıştır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12