Başlangıç » Nedir » İşletmelerde denetim nedir?

İşletmelerde denetim nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Nisan 2010 Yorum Yaz

İşletmelerde denetim nedir? İşletme
Denetim, yönetim faaliyetlerinin kabul edilen plana, verilen emirlere, konulan ilkelere uygun olarak etken bir şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesidir.
Denetim için ilk şart kabul edilmiş bir planın bulunması ve emirlerin verilmiş olmasıdır. Verilen emirler ve konulan ilkeler uygun ve etkin bir yönetim faaliyeti için gereklidir.
Denetimin bir diğer şartı, bu faaliyetleri ele alacak yani denetleyecek bir kimsenin ve organın varlığıdır.
İdari teşkilatın, idari denetim yoluyla denetlenmesi, hiyerarşik denetim ve idari teftiş şeklinde kendini gösterir.
Hiyerarşik denetimde bürolardaki hizmetin yürütülmesi için idarenin kullandığı çeşitli araç ve elemanlar arasında en önemli yeri çalışanlar alır.
Hiyerarşik denetimde yönetici, hiyerarşik kademe atlamak suretiyle denetim yapamaz, ancak bir alt kademesinde çalışanları denetleyebilir.
Yönetici, denetimi sonunda astının yaptığı işlemi kabul edebilir, yürürlüğünü geciktirebilir, iptal edebilir veya değiştirebilir. Ancak yönetici, aslının yerine geçerek onun bir işlemini iptal edip başka bir işlem yapamaz. Bununla beraber üst, astına işlemin ne şekilde yapılacağı konusunda emir ve direktif verebilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-04-05