Başlangıç » Nedir » ISO, EN ve TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO, EN ve TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

ISO, EN ve TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite
ISO nedir?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.
EN nedir?
EN (European Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.
TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi: Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.
TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.
TS-EN-ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler
TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar
TS-EN-ISO 9004:2000 Kalite Yön. Sis. – Performansının İyileştirilmesi için Kılavuz
EN-ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz’dur.
 
ISO 9000 İle İlgili Bazı Tanımlar:
Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
Ürün: Bir prosesin sonucu.
Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
Kalite Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
Kalite Yönetimi: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.
Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
Kaynak: TSE


2010-03-03