Başlangıç » Nedir » İşyerlerinde kurallara uymamanın ne tür sakıncaları vardır?

İşyerlerinde kurallara uymamanın ne tür sakıncaları vardır?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

İşyerlerinde kurallara uymamanın ne tür sakıncaları vardır? İşletme
Kurallara uymamak kısa vadeli yarar sağlayabilir; ancak kuralın ihlali, zamanında engellenmez, yaptırım uygulanmazsa, olumsuz sonuçlar katlanarak büyür:
Kuralı yok sayarak kazanç sağlama alışkanlığı, bireyin ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt düzeylerinde takılıp kalmasına, daha üst düzey ihtiyaçlar doğrultusunda gelişememesine neden olur;
Topluluk içindeki bireylerin yararları arasındaki denge bozulur, ilişkiler yıkıcı rekabet ve çatışmaya dönüşür, kişisel çıkarlar öne çıkar;
Kuralsızlık yaygınlaşır ve zayıf düşen topluluk, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. O halde, kuralları ihlal etmenin sonucu döner, var oluş haklarını korumayan kişiyi bulur. Bundan zararlı çıkan yine bireyin kendisi olacaktır.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-03