Başlangıç » Nedir » İta amiri nedir?

İta amiri nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Ekim 2010 Yorum Yaz

İta amiri nedir? Emlak İnşaat
Resmi ve idari hiyerarşide bir kurum yada kuruluşun en üst ve para harcama yetkisine sahip yönetici olarak tanımlanmaktadır. 1. ve 2. derece ita amiri olarak ikiye ayrılır. Genellikle 1. derece ita amirleri Bakanlar Kurulu’nun üyeleri veya bağlı icracı kuruluşun en üst yöneticileri olmakta; 2. derece ita amirleri de kuruma bağlı alt uygulayıcı ve harcama yetkisi verilmiş bağımsız kurum yetkilileri olmaktadır (Örnek: Bayındırlık ve İskan Bakanı 1. Derece ita amiri iken Bayındırlık ve İskan İl Müdürü veya DSİ 3. Bölge Müdürü 2. Derece ita amiri durumundadır).
Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003.2010-10-03