Başlangıç » Nedir » Jeneratörlerin akım vermesi

Jeneratörlerin akım vermesi

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Jeneratörlerin akım vermesi Fizik
Üzerinden akım geçen bir tel, çevresinde magnetik alan oluşturur. Bu alan içinde kalan ve magnetik özellik gösteren maddeler mıknatıslık özelliği kazanır. Bu tip mıknatıslara da elektromıknatıs denir. Jeneratörlerde de elektromıknatısın N kutbundan S kutbuna doğru giden magnetik kuvvet çizgileri mevcuttur. U mıknatısının kolları arasında hareket eden (dönen) tel çerçevenin magnetik kuvvet çizgilerini kestiği durumlarda devrede elektrik akımı oluşur. Devredeki akımın yönü ve şiddeti, tel çerçevenin dönerken, N ve S kutuplarına olan uzaklığı ile ilgilidir. Çerçeve kutuplarından birinden uzaklaşırken akım bir yönde örneğin; soldan sağa doğru ve azalarak geçiyorsa, diğer kutuptan uzaklaşırken de sağdan sola doğru artarak geçer. Bu nedenle tel çerçeve bir tam devir yapınca akım iki defa yön değiştirmiş olur. Bu durumda elde edilen akım da alternatif akımdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03