Başlangıç » Nedir » Kaç çeşit harita vardır?

Kaç çeşit harita vardır?

Posted by: Ne Nedir 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Kaç çeşit harita vardır? Coğrafya
Harita, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belirli bir oran dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış halidir. Harita, kullananlar tarafından anlaşılır olmalıdır. Her haritanın ortak noktası kara ve denizlerin dağılışıdır. Haritaları birbiriden ayıran temel faktör, içerdikleri bilgilerin farklılığıdır. Bu nedenle haritalar kullanım amaçlarına göre genel ve özel haritalar olmak üzere ikiye ayrılır.
Genel haritalar
Özel haritalar
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-03-04