Başlangıç » Nedir » Kaç çeşit kerâmet vardır?

Kaç çeşit kerâmet vardır?

Posted by: Sedat Aslan 21 Kasım 2010 Yorum Yaz

Kaç çeşit kerâmet vardır? İlahiyat
Keramet, Allah'ın veli kuluna bir ikramıdır. İki çeşit kerâmet vardır:
Büyük kerâmet (kerâmet-i kübrâ); kişinin istikâmet üzere bulunması, hal ve hareketlerinin Kur'ân ve Sünnet'e uygun düşmesi.
Küçük kerâmet (kerâmet-i suğrâ); Su üzerinde yürüme, ateşte yanmama, uzun mesafeyi kısa zamanda alma vb. durumlar. Sûfiler, bu tür kerâmete önem vermezler. “Kerâmet zâhir olur, izhâr edilmez” (Hakk'ın dilemesi ile meydana gelir, istenildiğinde ortaya çıkarılamaz, gösterilemez). Bir müminin veli olması için bu tür kerâmeti olması şart değildir. (M.C.)
Kaynak:“Diyanet.Gov.Tr/turkish/basiliyayin/dinikavramlaroku.asp?id=1007&harf=K” Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 18/11/2010.

 2010-11-21