Başlangıç » Nedir » Kaç çeşit yönetici vardır?

Kaç çeşit yönetici vardır?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kaç çeşit yönetici vardır? İşletme
3 çeşit. Bunlar;
Yüksek, orta kademe yöneticiler ve ilk kademe amirleri olarak üç gruba ayrılabilir.
Yüksek yöneticiler; amaç saptayan, politika kararları alan yönetim ilke ve standartları koyan, stratejik planlama ve örgütlerinin genel yönetimini yapan kişilerdir.
Orta Kademe yöneticiler ise; yüksek yöneticinin saptadığı amaç, politika, ilke ve standartlara uygun düşecek bir plan içinde önceden saptanan amacı gerçekleştirmek için emrindeki örgütü yöneten yöneticidir,
Üçüncü grup daha çok rutin (güncel) işler yapan, birkaç kişilik insan gruplarını yöneten ilk kademe amirlerdir.
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03