Başlangıç » Nedir » Kaç türlü inovasyon vardır?

Kaç türlü inovasyon vardır?

Posted by: Ne Nedir 18 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Kaç türlü inovasyon vardır? Eğitim Teknoloji
Çıktılarına göre:
·         Ürün İnovasyonu – Süreç İnovasyonu
·         Radikal İnovasyon – Adımsal İnovasyon
·         Yetkinlik Güçlendirici İnovasyon – Yetkinlik Değiştirici İnovasyon
·         Bileşenlerde İnovasyon – Mimaride İnovasyon
Süreçlere göre:
·         İş modelin inovasyonu
·         Organizasyonel inovasyon
·         Pazarlama inovasyonu
Kaynak: Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).2011-07-18