Başlangıç » Nedir » Kadın genital organlarına ilişkin temel terimler

Kadın genital organlarına ilişkin temel terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Kadın genital organlarına ilişkin temel terimler Tıp
Ovarium, over: Yumurtalık. Kadın döl hücresinin üretildiği organlar.
Oophoron: Yumurtalık.
Graafian follicle: Ovaryumdan atılmak üzere olan gelişmiş oositin çevre yapılarıyla birlikteki ismi.
Corpus luteum: Atılan graaf follikülünün yerine oluşan yapı.
Ovum, oocyte, ovocyte: Kadın döl hücresi.
Tuba uterina, oviduct: Uterus ile ovaryum arasında uzanan boru.
Salpinx: Tuba uterina.
Uterus: Döl yatağı, rahim.
Hystera, metra: Döl yatağı.
Tunica muscularis: Kas katı.
Cervix uteri: Uterusun vagina içine doğru sokulmuş bölümü.
Vagina: Döl yolu, kadın çiftleşme organı.
Colpos: Döl yolu.
Tunica mucosa: Vaginanın boşluğa bakan ilk katmanı.
Vulva: Kadında dıştan görülen genital organların hepsine verilen isim.
Labium majus: Büyük dudak.
Labium minus: Büyük dudakların örttüğü içteki iki dudak.
Vestibulum vaginae: Vulvada büyük dudaklar tarafından çevrilmiş, uretra ve vaginanın açıldığı giriş bölümü.
Clitoris: Penis karşılığıdır.
Ostium vaginae: Vaginanın küçük dudaklar arasında vestibule açıldığı delik.
Hymen: Kızlık zarı.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.


2010-04-14