Başlangıç » Nedir » Kalite Kontrol Nedir?

Kalite Kontrol Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kalite Kontrol Nedir? Kalite
Kalitenin tarihçesi bölümünde kısaca değinilen kalite kontrol Frederick Taylor tarafından ilk kez ortaya atılmıştır. Taylor Kontrolü “planla – yap – gör” kelimeleri ile anlatır. Taylor’dan sonra Ishikawa kalite kontrolü geliştirmiş ve altı kategoride anlatmıştır [1]:
Amaç ve hedefleri belirle
Hedeflere ulaşma yöntemlerini belirle
Eğitim ve yetiştirmeyle meşgul ol
İşi uygula
Uygulamanın sonuçlarını denetle
Yapılması gerekenleri yap
Kalite kontrol başlangıcı amaç ve hedeflerin üst yönetim tarafından politikalarla bilinmesi ve tam çalışanların politikaya sahip çıkması ile başlar. İkinci adım hedeflere ulaşma yöntemlerin belirlenmesidir. Bu işin standardize edilmesi anlamı taşır. Hedeflere ulaşabilmesi için yöntemin belirlenmesi ve buna firmanın teknoloji ve varlığını dahil ederek bir mevzuata dönüştürmesi ile neden – sonuç ilişkisinin oluşturulması sağlanmalıdır. Yöntemler standardize edilirken işyerini tanımayan ve bunları kullanmak durumunda olan işçilerin istekleri göz ardı edilmemeli ve aşırı düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Elde edilen teknik standartların ve mevzuatların uygulanabilmesi için öncelikle amirlerin astlarını yetiştirmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra amaç ve hedeflere ulaşmak için belli standartlar ve mevzuatlara göre işin uygulanması gerekir
Uygulamanın ardından elde edilen sonuçları nedenleri ile denetleyip düzeltici faaliyetlerin harekete geçmesi ile kontrol çemberi tamamlanır. Ancak bu döngü kendini sürekli tekrarlaması ile firma içinde kalite kontrol sağlanmış olur.
Kaoru Ishikawa’ya göre kalite kontrol, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmaktır.
Kaynak: Kaoru Ishikawa, Toplam Kalite Kontrol, İstanbul: Kalder Yayınları, Mayıs1995, s. 61.


2010-03-03