Başlangıç » Nedir » Kalkınma (Development) nedir?

Kalkınma (Development) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kalkınma (Development) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Belli bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmişlik düzeyinden derece olarak daha iyi sayılabilecek duruma ulaşma; tüm yaşam alanlarında varolandan daha farklı ve ileri olduğu düşünülen bir yapılanmaya dönüş süreci.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yaptığı bir çalışmada iktisadi kalkınmayı şöyle tanımlamaktadır: “İktisadi kalkınma, özünde, işgücü verimliliğinin artışı olarak nitelendirilebilir. Bu ise, işgücünün tarım ve küçük üreticilik gibi düşük verimli faaliyetlerden, özellikle sanayi gibi yüksek verimli sektörlere aktarılmasını gerekli kılar Başka bir deyişle kalkınma, yapısal değişmeyi içerir. Bir yandan tarım ve tarım dışı sektörlerde işgücü verimliliği artışını, öte yandan sektörler arası işgücü verimliliği arasındaki farkların azaltılmasını öngörür.”
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05