Başlangıç » Nedir » Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin kapsamı

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin kapsamı

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin kapsamı İşletme
Genel Bütçeye Dahil Daireler
Katma Bütçeli İdareler,
Kamu İktisadi Teşebbüsler,
Mahalli İdareler,
Üst Kurullar,
Fonlar
ve sair bütün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm personel kapsama dahildir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03