Başlangıç » Nedir » Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte düzenlenen etik davranış

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte düzenlenen etik davranış

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte düzenlenen etik davranış İşletme
Görevin yerine getirilmesinde kamu bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygılık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynakların kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski Kamu Görevlileri ile ilişkiler
Mal Bildiriminde Bulunma
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-03