Başlangıç » Nedir » Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, başvuru usulü hakkında yönetmelik ve amacı İşletme
Türk Kamu Yönetiminin etik davranış kodları ve etik ilkeleri “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir. 13.04.2005 tarih ve25785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğin;
Amacı;
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
Uyulması gerek etik davranış ilkelerini belirlemek,
Kamu yönetimine halkın güvenini arttırmak,
Kamudan beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda toplumu bilinçlendirmek,
Kurula Başvuru Usul ve Esaslarını belirlemek.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03