12 Temmuz 2010

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

İşletme
İşletme

Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek

Fiyatları olabildiğince düşük tutmak

Ülkenin refahını artırmak

Tekelleri önlemek

Özel kesimin yetersiz olduğu alanlarda işletmeler kurmak

Yeterli ve etkin alt yapılar oluşturmak

Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak

Hızlı sermaye sağlayarak yeni yatırımlar yapmak

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Eğitimi Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)”İşletmetlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...