Başlangıç » Nedir » Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur? İşletme
Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek
Fiyatları olabildiğince düşük tutmak
Ülkenin refahını artırmak
Tekelleri önlemek
Özel kesimin yetersiz olduğu alanlarda işletmeler kurmak
Yeterli ve etkin alt yapılar oluşturmak
Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
Hızlı sermaye sağlayarak yeni yatırımlar yapmak
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12