Başlangıç » Nedir » Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir?

Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurlar nelerdir? İşletme
Siyasi irade
Etkili bir yasal altyapı
Etkin hesap verme mekanizmaları
Uygulanabilir davranış kuralları
Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları
Kamu yönetimin uygun çalışma koşulları
Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı
Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum
Kamu görevlisinin etik bilincinin aşılanması için yapılması gereken çalışmaların başında eğitim gelmektedir. Eğitim sayesinde etik davranış kodları ve kuralları işlevsel hale gelmektedir. Bir etik altyapının en önemli işlevlerinden biri, sadece dayatma mekanizmalarıyla etik rejimini kuvvetlendirmek değil, bilakis kamu görevlilerinin ve hatta toplumunun bütünün etik bilincinin geliştirilmesidir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03