Başlangıç » Nedir » Kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri

Kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri İşletme
Etik dışı faaliyetlerin siyasal sistemlerle verdiği yıkıcı zararların bilincine varılması çağdaş demokratik ülkelerde genel olarak kamuda ve özellikle de etik sisteminde ciddi reformlar başlatmıştır. Etik sisteminde reform hareketleri mevzuatlarda dağınık halde bulunan etik davranış ilke ve kurallarının bir bütün halinde açık anlaşılır dille yazılmış etik davranış kodlarında sistemleştirilmesiyle başlamaktadır. Günümüzde uluslararası alanda genel olarak kabul görmüş etik davranış ilkeleri; tarafsızlık, hukukilik, dürüstlük, bütünlük, liyakat, nesnellik, sadakat, liderlik, saydamlık, hesap verebilirlik, profesyonellik, eşitlik, süreklilik, saygınlık ve güven. Etik davranış kodları, açık ve sade anlatımları çalışanların hak ve yükümlüklerini net olarak ortaya koyan yapıları sebebiyle günümüzde oldukça yaygın araçlar haline gelmiştir.
Türk Kamu Yönetiminin etik davranış kodları ve etik ilkeleri “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-03