Başlangıç » Nedir » Kamuyu Aydınlatma Modeli (Publicity Information) nedir?

Kamuyu Aydınlatma Modeli (Publicity Information) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kamuyu Aydınlatma Modeli (Publicity Information) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Kamuyu Aydınlatma Modeli(Publicity Information): 1900’lü yılların başında iş dünyasının yeni yasal düzenlemelere uymak zorunda kalması, basının işletmelere yönelik yoğun eleştirileri halkla ilişkiler etkinliklerine özel önem verilmesine de yol açmıştır. İş dünyasının karşılaştığı olumsuz eleştiriler, ortaya çıkan imajın silinmesi gerekliliğini doğurmuş ancak daha önceki yıllarda yapılan uygulamalar böylesi bir çalışmada yetersiz kalmış, bu ise yeni bir anlayışın oluşmasına neden olmuştur. Modelin amacı, kuruluşla ilgili her zaman ikna etmeye yönelik olmayan bilgi yaymaktır. İletişim tek yönlüdür ancak önceki modelden farkı, yayılan bilgide ‘doğruluk’ önemlidir.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.


2010-09-05