Başlangıç » Nedir » Kapsam teorileri nedir ?

Kapsam teorileri nedir ?

Posted by: Ne Nedir 12 Haziran 2011 Yorum Yaz

Kapsam teorileri nedir ? İnsan Kaynakları

 

q  Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi

q  Herzberg Modeli

q  Başarı güdüsü kuramı

q  Locke’nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı

Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 08/07/2011).2011-06-12