Başlangıç » Nedir » Karakter nedir?

Karakter nedir?

Posted by: Ne Nedir 9 Ekim 2011 Yorum Yaz

Karakter nedir? Psikoloji
Karakter, kişilikle eş anlamlı ve kişiye has duygu, düşünce, tutum, davranışların bütünüdür. Karakterimizi, şahsî özelliklerle, içinde yaşadığımız âile, toplum ve çevrenin ahlâkî değerleri, yargıları oluşturur. Kişiliğimizi; biyolojik ihtiyaçlar, dürtüler, eğitim, tecrübeler, içinde yaşadığımız toplumun değerleri, inançları ve bize yüklediği roller belirler.
Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir.
Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı, egoist, kibirliliktir. Ancak, nisbî/göreceli/izâfî olan iyi-kötü, güzel çirkin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, sınıftan sınıfa değişiklikler arz edebilir.
Kaynak:Ali Ferşadoğlu’nun16.09.2007 tarihinde  Yeni Asya Gazetesi’nde yayımlanan “Kişilik/ şahsiyet/ huy ve karakterimiz nasıl oluşur?” konulu makalesinden derlenmiştir.2011-10-09