Başlangıç » Nedir » Karl Marx (1818-1883)’a göre devlet nedir?

Karl Marx (1818-1883)’a göre devlet nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Karl Marx (1818-1883)’a göre devlet nedir? Siyaset
Karl Marx(1818-1883). Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir diyen Marx’a göre devlet; sınıflara bölünmüş bir toplumda ekonomik bakımdan egemen olan sınıfın siyasal gücünü ifade eder.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16