Başlangıç » Nedir » Karlılık (Profitaility, rentabilite, rentabilität) nedir?

Karlılık (Profitaility, rentabilite, rentabilität) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Karlılık (Profitaility, rentabilite, rentabilität) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Toplam gelirler ve toplam maliyetler arasında kurulan bir sonuç ilişkisi.
İşletmeler karlılık analizlerini, brüt satış, işletme faaliyet, dönem ya da net dönem karı birimlerinden biri ya da birkaçı üzerinden gerçekleştirilebilir. Örneğin; mali karlılık oranını, net kar/öz sermaye x 100; satış karlılığını brüt (net) kar/satışlar x 100 ya da işletme karı/katma değer x 100 matematiksel eşitlikleriyle yapabilmektedir.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.


2010-09-05