Başlangıç » Nedir » Kat otoparklardaki yapı parçası ara kesitlerinin yeniden oluşturulması

Kat otoparklardaki yapı parçası ara kesitlerinin yeniden oluşturulması

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Kat otoparklardaki yapı parçası ara kesitlerinin yeniden oluşturulması Otopark
Onarım tedbirleri çerçevesinde betonun yeniden oluşturulması için prensipte üç malzeme grubu kullanılmaktadır:
· Çimento betonu ve çimento harcı (CC),
Plastik ile modifiye edilmiş çimento betonu ve çimento harcı (PCC),
Reçine takviyeli beton ve reçine takviyeli harç (PC).
İlgili kısmi onarımlar için uygun tamir sınıfını belirlemek ve buna uygun malzeme seçimini yapmak uzman bilirkişi tarafından yapılmalıdır. Çimento betonun ana kullanımı alanı yaklaşık 8 cm’den sonraki kalın kaplamalar veya park yüzeyi ve rampalardaki sürüş bölgelerinin komple yenilenmesinde ve taşıyıcı yapı parçalarının püskürtme betonu ile kaplanmasında kullanılır.
PCC harcı tercihen duvar, iskelet ve cephe yapı parçalarında korozyon hasarı oluştuğunda noktasal veya geniş yüzeyli beton kaplamasının yenilenmesinde ya da sürüş yüzeylerinin şap kalınlığına kadar olan bölgelerinde kısmi yenileme yapılacağı zaman kullanılmaktadır. Dayanıklılık sınıfı M3’e uygun olan özel PCC harçları DIN 4102-1’e göre yapı malzeme sınıfı A1’e uygun sertifikası vardır DIN 4102-2’ye uygun yangın direnç sınıfı F90’a sahiptir.
Reçine katkılı harçların kullanımı genel olarak çok hızlı bir kuruma süresine ihtiyaç duyulan otoparkın kısa süreli olarak kapatılması durumunda (örneğin derz konstrüksiyonlarının montajı esnasında) veya mekanik olarak çok yıpranan fakat ince tabakalı profillendirmeye ihtiyaç duyan uygulamalarda kullanılmaktadır. Köşelerin düzeltilmesi gibi zor işler için de reçine katkılı harçlar çok uygundur.
Eski beton/yedek beton arasındaki bağlantının uzun süreli olabilmesi için kazınan zeminin taşıma kapasitesi ve temizliğinin yanı sıra tamir harcının yapıştırma özelliği de önemli bir ölçüdür. Profillendirme tabakası ve beton altlığı arasındaki bağlantıyı iyileştirmek için beton yedek sistemleri kapsamında aderans köprüleri kullanılmaktadır. Çimento içerikli aderans köprüleri (plastik içerikli olan veya olmayan) yapı itibariyle ilgili sisteme ait harçlara benzemektedir fakat daha ince tanelidir, bağlayıcı malzeme bakımından zengindir ve şerbet halinde işlenirler.
Etkinliğini tam anlamıyla göstermesi için malzemenin yoğun bir şekilde beton zeminin içine fırça ile işlenmelidir. Hasır malzemenin beton zemine ulaşmayı zorlaştırması nedeniyle bu işlemin zor olduğu durumlarda gerekirse içi doldurulmamış, çözelti maddesi içermeyen epoksit reçine ile üzeri kaplanmış aderans köprüsü kullanılmalıdır. Bu malzeme hem malzeme uyumlu (PC) hem de mineral içerikli harç ve betonlarda (CC ve PCC) kullanılabilir. Her iki işlemde de uygulamanın arka arkaya yapılması, yani aderans köprüsü kurumadan önce harcın dökülmüş olmasına dikkat edilmelidir.
Pratikte yaşanan bazı deneyimler, PCC tabanlı aderans köprülerinin her zaman alt zemin yapışması iyileştirilmesi için yeterli olmadığını göstermiştir. Özellikle yüksek pürüzlü derinliğe sahip basınçlı su ile kazınmış olan zeminlerde uygulamaya başlamadan önce bazı örnek yüzeylerde aderans köprülerinin kullanımı sonuç itibariyle uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kararın uzman bilirkişi tarafından verilmesi gerekmektedir.
Bir onarım tedbiri çerçevesinde kullanılan harç ve betonlara yönelik edilen kalite talepleri, eğer belirli normlar (DIN 1045, DIN 18551) ile tespit edilmemişse, beton yedek sisteminin öngörülen kullanım alanı için uygunluğunu gösterecek temel bir kontrole tabi tutulmalıdır. Fabrika çıkışlı çimento içerikli harçların kullanılması durumunda üretici tarafından belirtilmiş azami müsaade edilen su katkı miktarına riayet edilmelidir. Reçine içerikli harçların karıştırılması esnasında miktarları birbiri ile ölçülendirilmiş bireysel bileşenlerin sadece dolu olan paketler halinde karıştırılması ve karıştırma işleminden önce başka bir kaba boşaltılması gerekmektedir.
Bir tamir işleminin kalitesini uygulama esnasındaki işlem, özellikle tamir harcının iyi bir şekilde sıkıştırılması da önemli derecede etkilemektedir. Harcın serilmesi esnasında bireysel patlama yerlerinin elle veya geniş yüzeylerde püskürtme yoluyla yapılması ilave sıkıştırma işlemi gerektirmezken, geniş zemin yüzeylerinde yapılan profillendirme çalışmalarında daima yan mastar ile sürülen çift titreşim borusu kullanılmalıdır.
Yoğun bir düzleştirme çalışması sıkıştırma uygulamasının yerine geçemez, aksine üst yüzeyde ince parçacıkların yoğun bir şekilde toplanmasına ve kılcal kırılmaların oluşması tehlikesini doğurmaktadır. Eğer monte edilen profillendirme tabakası bölgesel olarak çok farklı kalınlıklarda yapılmışsa bu durumda da çatlak oluşumu meydana gelebilir. Bu hususa beton kazıma işlemine karar verildiği esnada dikkat edilmelidir.
Çimento içerikli tamir harcı ve betonlarının erken ve titiz bir kür uygulamasına tabi tutulmasının önemine dikkat çekilmektedir. Zemin yüzeylerinde bu uygulama en iyi biçimde sandviç benzeri ısı yalıtımlı ara katmana sahip iki katlı PE folyolar ile yapılmaktadır. Bunlar rulo biçiminde olduğundan hem kolay kullanışlıdır hem de kurumaya karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca gece sıcaklıkların düşmesi ihtimaline karşı (sadece kış ayları için değil) çatlak oluşmasını da engeller. Otopark tamirlerinde kür uygulama maddesi olarak püskürtme maddelerin kullanılması, ancak püskürtme maddesi artıkları yapıştırma özelliğini azaltmıyor ve üst yüzey koruma sistemlerinin yapışmasını olumsuz yönde etkilemiyorsa kullanılabilir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.


2010-03-25